Korzystanie z oprogramowania to jedna z podstawowoych czynności jakie wykonujemy każdego dnia. Jeżeli producent oprogramowania decyduje się rozpowszechniać swoje oprogramowanie poza granicami kraju, przetłumaczenie (czyli lokalizacja oprgoramowania) jest elementem wymaganym do odniesienia sukcesu.

Lokalizacja gier

Lokalizacja gier wideo, czyli potoczne tłumaczenie gier to cały zestaw działań podejmowanych przez tłumacza w celu przygotowania opdowiedniej wersji językowej gry. Gry wideo to wielowymiarowe środowiska które zmuszają tłumacza do wykorzystania całego jego zaplecza.